TIPSBIOGRAFI RASULULLAH


NAMA: MUHAMMAD BIN ABDULLAH

BAPA:   ABDULLAH BIN ABDUL MUTTALIB BIN HASHIM BIN ABD. MANAF
                BIN QUSAY BIN KILAB BIN MURRAH
IBU:       AMINAH BINTI WAHAB BIN ABDUL MANAF BIN ZUHRAH BIN      KILAB BIN
              MURRAH
NENEK: FATIMAH BINTI UMAR AL-MAKHZUMIYAH( SEBELAH BAPA )   
NENEK: BURRAH BINTI ABDUL UZZA BIN USMAN BIN ABDUL DAR BIN     QUSAY BIN MURRAH (SEBELAH IBU )
TARIKH LAHIR:   ISNIN SEBELUM TERBIT MATAHARI 12 RABIUL AWAL       TAHUN KE 53 SEBELUM HIJRAH 570 MASIHI         
TEMPAT LAHIR: MAKKAH AL- MUKARAMAH BERHAMPIRAN BUKIT SOFA
                ( RUMAH ABU TALIB)
TARIKH DIANGKAT MENJADI NABI 27 RAMADHAN, TAHUN KE 13              SEBELUM HIJRAH/609 MASIHI ( GUA HIRA’) MAKKAH AL-      MUKARAMAH
WAFAT:                ISNIN SEBELUM TENGAHARI 12 RABIUL AWAL TAHUN KE 11        HIJRAH/632MASIHI DI MADINA
JANTINA: PENGHULU LELAKI
AGAMA: PENGHULU AGAMA ISLAM
ALAMAT: MAKKAH AL-MUKARAMAH,KEMUDIAN HIJRAH KE MADINAH AL-MUNAWARRAH(MASJID NABI)

PEKERJAAN: 1) PENGEMBALA KAMBING 2) BERNIAGA ( SEHINGGA         BERUMUR 40 TAHUN ) 3) BERTUGAS SECARA RESMI SEBAGAI NABI/RASUL( MENYAMPAIKAN RISALAH ALLAH) 

TANDA ISTIMEWA: COP KENABIAN DIANTARA 2 BAHU YANG SENTIASA DI NAUNGI OLEH BAYANGAN AWAN KEMANA SAHAJA BAGINDA PERGI
SIFAT:   WAJAH PUTIH BERSIH BERSERI/BERCAHAYA
                MATA HITAM,RANBUT HITAM,KETINGGIAN SEDERHANA      DAN              DADA BIDANG
NAMA BIDAN: SHIFA BINTI AUF ( UMMU ABD.RAHMAN)
NAMA PENJAGA: UMMU AIMAN
NAMA PENYUSU: 1) TSUWAIBAH AL-ASLAMIAH 2) HALIMAH BINTI          DZUAIB  AS-SAADIAH
SAUDARA SESUSUAN: DARIPADA TSUWAIBAH  1) ABDULLAH BIN JAHAY
2) HAMZAH BIN ABD. MUTALIB 3) ABU SALAMAH BIN ABD. ASAD 4) MASRUH BIN TSUWAIBAH ( DARIPADA HALIMAH) 1) ABDULLAH BIN AL-HARITH 2) ANISAH BINTI AL-HARITH 3) HUZAIFAH BIN AL-HARITH
KEISTIMEWAAN: RAHMAT SEKELIAN ALAM
WARNA KEGEMARAN: HIJAU DAN PUTIH


ISTERI – ISTERI RASULLULLAH
          SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.H
          SAUDAH BINTI ZAM’AH R.H
          AISHAH BINTI ABU BAKAR R.H
          HAFSAH BINTI UMAR R.H
          ZAINAB BINTI KHUZAIMAH R.H
          UMMU SALAMAH HINDUN BINTI ABU UMAYYAH R.H
          ZAINAB BINTI JAHSY R.H
          JUWAIRIAH BINTI AL-HARITH R.H
          SAFIYYAH BINTI HUYAI R.H
          UMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFIYAN R.H
          MAIMUNAH BINTI AL-HARITH R.H
          MARIAH BINTI SYAM’UN R.H

ANAK-ANAK RASULULLAH

          AL-QOSIM R.A
          ABDULLAH R.A
          IBRAHIM R.A
          ZAINAB R.H
          RUQAYYAH R.H
          UMMU KALTHUM R.H
          FATIMAH R.H

CUCU-CUCU RASULULLAH

          ALI R.A
          ABDULLAH R.A
          AL –HASSAN R.A
          AL-HUSAIN R.A
          YAHYA R.A
          MUHAMMAD R.A
          UMAMAH R.H
          UMMU KALTHUM R.H
          ZAINAB R.H
          RUQAYYAH R.H

BINATANG KESAYANGAN NABI

          4 EKOR KALDAI( KELDAI KESAYANGAN RASULULLAH BERNAMA DUL- DUL)
          20 EKOR UNTA ( UNTA KESAYANGAN RASULLULLAH BERNAMA ATBA )
          20 EKOR KUDA ( KUDA KESAYANGAN RASULLULLAH BERNAMA YA’AFUR )

ISTERI PERTAMA

          NAMA: SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.H
          BAPA:  KHUWAILID BIN ASAD BIN ABD.UZZA BIN QUSAI BIN KILAB
          IBU:       FATIMAH BINTI ZAIDAH
          TARIK LAHIR: TAHUN KE 68 SEBELUM HIJRAH
          TARIKH KAHWIN: TAHUN KE 28 SEBELUM HIJRAH
          MAHAR: 20 EKOR UNTA( MUDA ) BETINA
          TEMPOH BERKAHWIN: 25 TAHUN
          ANAK ANAK BERSAMA NABI: 1) ZAINAB R.H 2) AL-QOSIM R.A 3) RUQAYYAH R.H 4) UMMU KALTHUM R.H
        5) FATMAH R.H 6) ABDULLAH R.A
     SUAMI TERDAHULU: 1) AN-NABASH BIN ZARARAH AT-TAIMIY ( ABU HALAH ) 2) ATIQ BIN ABID AL-MAKHZUMI
KEISTIMEWAAN :  1) MANUSIA PERTAMA YANG MASUK ISLAM 2) RASULULLAH TIDAK BERPOLIGAMI KETIKA HAYAT SITI KHADIJAH R.H 3) WANITA PALING TERHORMAT DIKALANGAN KAUMHYA DARI SEGI KETURUNAN,KEKAYAAN DAN KEPINTARAN
WAFAT: TAHUN KETIGA SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          NAMA: SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.H
          BAPA:  KHUWAILID BIN ASAD BIN ABD.UZZA BIN QUSAI BIN KILAB
          IBU:       FATIMAH BINTI ZAIDAH
          TARIK LAHIR: TAHUN KE 68 SEBELUM HIJRAH
          TARIKH KAHWIN: TAHUN KE 28 SEBELUM HIJRAH
          MAHAR: 20 EKOR UNTA( MUDA ) BETINA
          TEMPOH BERKAHWIN: 25 TAHUN
          ANAK ANAK BERSAMA NABI: 1) ZAINAB R.H 2) AL-QOSIM R.A 3) RUQAYYAH R.H 4) UMMU KALTHUM R.H
        5) FATMAH R.H 6) ABDULLAH R.A
     SUAMI TERDAHULU: 1) AN-NABASH BIN ZARARAH AT-TAIMIY ( ABU HALAH ) 2) ATIQ BIN ABID AL-MAKHZUMI
KEISTIMEWAAN :  1) MANUSIA PERTAMA YANG MASUK ISLAM 2) RASULULLAH TIDAK BERPOLIGAMI KETIKA HAYAT SITI KHADIJAH R.H 3) WANITA PALING TERHORMAT DIKALANGAN KAUMHYA DARI SEGI KETURUNAN,KEKAYAAN DAN KEPINTARAN
WAFAT: TAHUN KETIGA SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH

ISTERI KEDUA

          NAMA: SAUDAH BINTI ZAM’AH R.H
          BAPA: ZAMAH BIN QAIS BIN ABD.SHAMS
          IBU:       AL-SHUMUS BINTI QAIS BIN ZAID
          TARIKH LAHIR: TAHUN KE 68 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIKH KAHWIN: BULAN SYAWAL TAHUN KE 10 KENABIAN( TAHUN KE 3 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN: 14 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: RASULULLAH MEMINANGNYA SELEPAS KEWAFATAN KHADIJAH  R.H UNTUK MENJAGA ANAK-ANAKNYA
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI ( TIADA )
          SUAMI TERDAHULU: AL-SAKRAN BIN AMRU ( ADA 5 ANAK )
          KEISTIMEWAAN: 1) WANITA PERTAMA DINIKAHI SELEPAS KEWAFATAN SITI KHADIJAH R.H 2) SANGAT PANDAI BERGURAU SERTA BERJENAKA DENGAN RASULULLAH
          WAFAT: SYAWAL AKHIR PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR R.A DI MADINAH

ISTERI KETIGA

          NAMA: AISHAH BINTI ABU BAKAR R.A
          BAPA: ABU BAKAR ASSIDDIQ R.A
          IBU: ZAINAB ( UMMU RUMAN ) BINTI AMIR BIN UWAIMIR
          TARIKH LAHIR: TAHUN KE 9 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIK BERKAHWIN: BULAN SYAWAL TAHUN KE11 KENABIAN( TAHUN KEDUA SEBELUM HIJRAH ) DI MAKKAH
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN : 13 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: MERAPATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN SAIDINA ABU BAKAR R.A
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI ( TIADA )
          ANAK DARA
          KEISTIMEWAAN: 1) WANITA YANG PALING ALIM DALAM PENGETAHUAN AGAMANYA 2) TURUN WAHYU KHUSUS MEMBERSIHKANNYA DARI FITNAH DALAM PERISTIWA HADITH AI-IFKI
          WAFAT: RAMADHAN TAHUN KE 58 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KEEMPAT

          NAMA: HAFSAH BINTI UMAR R.H
          .BAPA: UMAR AL-KHATTAB R.A
          .IBU: ZAINAB BINTI MAZH’UN
          .TARIKH LAHIR:TAHUN KE-18 SEBELUM HIJRAH,DI MAKKAH
          TARIKH BERKAHWIN:TAHUN KE-3 HIJRAH
          .MAHAR:500 DIRHAM
          .TEMPOH BERKAHWIN:8 TAHUN
          .SEBAB PERKAHWINAN:MERAPATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN BAPANYA,SAIDINA UMAR DAN MEMULIAKAN SUAMIYA YANG SYAHID DALAM PEPERANGAN UHUD
          .ANAK-ANAK BER SAMA NABI:TIADA
          .SUAMI TERDAHULU:KHUNAYS BIN HUDHAFAH
          .KEISTIMEWAAN:1)ORANG YANG PANDAI MENULIS DAN BER BAHASA 2)PERNAH DI CERAI OLEH RASULULLAH LALU DATANG JIBRIL MEMERINTAHKAN RUJUK

ISTERI KELIMA

NAMA: ZAINAB BINTI KHUZAIMAH R.H
BAPA: KHUZAIMAH BIN AL-HARITH BIN ABDULLAH
IBU: HINDUN BINTI AUF
TARIKH LAHIR: TAHUN KE-26 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
TARIKH BERKAHWIN: PENGHUJUNG 3 HIJRAH/AWAL 4 HIJRAH DI MADINAH
TEMPOH BER KAHWIN: 2 HINGGA 3 BULAN
SEBAB PERKAHWINAN: MEMULIAKAN SUAMINYA YANG SYAHID DALAM
PEPERANGAN UHUD
ANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADA
SUAMI TERDAHULU: ABDULLAH BIN JAHSY,SAUDARA SESUSU RASULULLAH
KEISTIMEWAAN: 1)DIGELAR UMMU AL-MASAKIN(IBU ORANG-ORANG MISKIN)KERANA SIKAPNYA YANG PENYAYANG DAN KELEMBUTANYA TER HADAP MAREKA 2)MATI SEMASA HAYAT RASULULLAH
WAFAT: RABIUL AKHIR TAHUN KE-4 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KEENAM

          NAMA:UMMU SALAMAH HINDUN BINTI ABU UMAYYAH R.H
          BAPA: AL-MUGHIRAH(ABU UMAYYAH)
          IBU: ATIKAH BINTI AMIR
          TARIKH LAHIR: TAHUN KE-30 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIKH BERKAHWIN: SYAWAL TAHUN KE-4 HIJRAH DI MADINAH
          TEMPOH BERKAHWIN: 7 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: MEMECAH TEMBOK PEMUSUHAN DENGAN KABILAH BANI MAKHZUN TERHADAP ISLAM DAN MEMADAMKAN KEBENCIAN MEREKA
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADA
          SUAMI TERDAHULU: ABDULLAH BIN ABDUL ASAD(ABU SALAMAH)
          KEISTIMEWAAN: 1)WANITA PERTAMA HIJRAH KE HABSYAH                                                                                   
                                        2)PARAS CANTIK DAN AKAL PINTAR
                                        3)SALAH SEORANG AHLI MESYUARAT DALAM PERISTIWA HUDAIBIAH
          WAFAT: SYAWAL TAHUN KE-60 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KETUJUH

          NAMA:ZAINAB BINTI JAHSY R.H
          BAPA: JAHSY BIN RIAB
          IBU: AMINAH BINTI ABD. MUTTALIB
          TARIKH LAHIR: TAHUN KE 30 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIKH BERKAHWIN: ZULKAEDAH TAHUN KE 5 HIJRAH DI MADINAH
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN: 6 TAHUN
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI : TIADA
          SUAMI TERDAHULU: ZAID BIN HARITHAH( ANAK ANGKAT RASULULLAH
          KEISTIMEWAAN: 1) KUAT BERIBADAH , HADITH RASULULLAH “ SESUNGGUHNYA ZAINAB BINTI JAHSY R.H ADALAH SEORANG AWWHAH. NABI DITANYA APAKAH ITU AWWHAH YA RASULULLAH? KHUSYUK DAN RENDAH DIRI BILA BERIBADAH KEPADA ALLAH” 2) YANG PALING BANYAK BERSEDEKAH DAN MERAIKAN ORANG MISKIN 3) PERKAHWINAN DENGAN RASULLLAH ADALAH PERINTAH LANGSUNG DARI ALLAH
          WAFAT: TAHUN KE 20 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KELAPAN

           NAMA: JUWAIRIYAH BINTI AL-HARITH R.H
          BAPA: AL-HARITH BIN DHARAR
          TARIKH LAHIR: TAHUN KE 16 SEBELUM HIJRAH
          TARIKH BERKAHWIN: SHA’BAN TAHUN KE5 HIJRAH ( SELEPAS PERISTIWA PEPERANGAN BANI MUSTALAQ
          MAHAR: 400 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN : 6 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: TAWANAN PERANG BANI MUSTALAQ YANG DI BEBASKAN OLEH RASULULLAH DAN KEMUDIAN DI NIKAHI BAGINDA
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI : TIADA
          SUAMI TERDAHULU: MUSAFI BIN SAFWAN
          KEISTIMEWAAN: BANYAK BERPUASA DAN BERIBADAH
          KATA AISHAH R.H “TIDAK AKU KETAHUI SEORANG WANITA YANG PALING BESAR KEBERKATAN TERHADAP KAUMNYA MELAINKAN DIA”
          WAFAT: TAHUN KE 56 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KESEMBILAN

          NAMA: SAFIYYAH BINTI HUYAI R.H
          BAPA: HUYAI BIN AKHTAB
          IBU: BARRAH BINTI SAMUAL
          TARIKH LAKIR: TAHUN KE 10 SEBELUM HIJRAH
          TARIKH BERKAHWIN: TAHUN KE7 HIJRAH DALAM PERJALANAN BALIK DARI PERANG KHAYBAR
          MAHAR: BEBAS DARI MENJADI TAWANAN KHAYBAR
          TEMPOH BERKAHWIN” 4 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: PEMBEBASAN DARI TAWANAN PERANG
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADA
          SUAMI TERDAHULU: 1) SALAM BIN MISHKAM 2) KINANAH BIN RABIE
          KEISTIMEWAAN: SANGAT BERLEMAH LEMBUT DAN BERSIKAP BENAR
          WAFAT: TAHUN KE 50 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KESEPULUH

          NAMA: UMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFIYAN R.H
          BAPA: ABU SUFIYAN SOKHR BIN HARB
          IBU: SUFIYYAH BINTI ABI AL-ASH
          TARIKH LAHIR: THAN KE 24 SEBELUM HIJRAH
          TARIKH BERKAHWIN: TAHUN KE 7 HIJRAH SELEPAS PULANG DARI KHAYBAR
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN: 4 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN: MEMPERBAIKI HUBUNGAN DENGAN ABU SUFIYAN
          ANAK BERSAMA NABI: TIADA
          KEISTIMEWAAN: BERHIJRAH KE HABSHAH BERSAMA SUAMINYA DAN SUAMINYA MENINGGAL DI SANA. NABI MEMINANG BELIAU MELALUI RAJA NAJASYI. RAJA NAJASYI TELAH MEMBAYAR MAHARNYA SEBANYAK 500 DIRHAM.
          WAFAT: TAHUN KE 44 HIJRAH DI MADINAH

ISTERI KESEBELAS

          NAMA: MAIMUNAH BINTI AL-HARITH R.H
          BAPA: AL-HARITH BIN HUZN AL- HILALI
          IBU: HINDUN BINTI AUF
          TARIKH LAHIR:TAHUN KE 18 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIK BERKAHWIN: ZULKAEDAH TAHUN KE 7 HIJRAH SELEPAS PERISTIWA UMRAH AL QADHA DI MAKKAH
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN : 4 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN : MENYEBARKAN SYIAR ISLAM
          ANAK ANAK BERSAMA NABI: TIADA
          KEISTIMEWAAN: 1) PALING BERTAQWA 2) PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIM
          SAIDINA AISYAH R.H BERKATA “ BELIAU ADALAH YANG PAING BERTAQWA DI KALANGAN KAMI ( ISTERI-ISTERI RASULULLAH ) DAN YANG PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIM
          WAFAT: TAHUN KE 51 HIJRAH DI MAKKAH
          NAMA: MAIMUNAH BINTI AL-HARITH R.H
          BAPA: AL-HARITH BIN HUZN AL- HILALI
          IBU: HINDUN BINTI AUF
          TARIKH LAHIR:TAHUN KE 18 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH
          TARIK BERKAHWIN: ZULKAEDAH TAHUN KE 7 HIJRAH SELEPAS PERISTIWA UMRAH AL QADHA DI MAKKAH
          MAHAR: 500 DIRHAM
          TEMPOH BERKAHWIN : 4 TAHUN
          SEBAB PERKAHWINAN : MENYEBARKAN SYIAR ISLAM
          ANAK ANAK BERSAMA NABI: TIADA
          KEISTIMEWAAN: 1) PALING BERTAQWA 2) PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIM
          SAIDINA AISYAH R.H BERKATA “ BELIAU ADALAH YANG PAING BERTAQWA DI KALANGAN KAMI ( ISTERI-ISTERI RASULULLAH ) DAN YANG PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIM
          WAFAT: TAHUN KE 51 HIJRAH DI MAKKAH

ISTERI KEDUABELAS

          NAMA: MARIAH BINTI SYAM’UN R.H
          BAPA: SYAM’UN ( AL-QIBTIYYAH )
          TARIKH LAHIR: ASYUT,MESIR
          KAHWIN BERKAHWIN: TAHUN KE 7 HIJRAH DI MADINAH
          MAHAR: HADIAH DARI RAJA MUQAWQIS
          TEMPOH BERKAHWIN : 4 TAHUN
          ANAK-ANAK BERSAMA NABI: IBRAHIM R.A
          KEISTIMEWAAN: SATU SATUNYA ISTERI YANG MEMPUNYAI ZURIAT SELEPAS SITI KHADIJAH R.H
          WAFAT: TAHUN KE 12 HIJRAH DI MADINAH

SAHABAT RASULULLAH YANG DIJAMIN SYURGA

          ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.A
          UMAR BIN KHATTAB R.A
          USMAN BIN AFFAN R.A
          ALI BIN ABU TALIB R.A
          THALHAH BIN UBAIDILLAH R.A
          ZUBAIR BIN AWWAM R.A
          SAAD BIN ABI WAQAS R.A
          SAID BIN ZAID R.A
          ABDUL RAHMAN BIN AUF R.A
          ABU UBAIDAH BIN AL-JARRAH R.A

PERKARA YANG KHUSUS KEPADA RASULULLAH

          MUSUH MERASA TAKUT SEBELUM MENEMUI RASULULLAH DALAM JARAK TEMPOH SEBULAN ( HADITH RIWAYAT BUKHARI )
          RASULULLAH DI ANUGERAHI KEFASIHAN DALAM BERBICARA ( RIWAYAH MUSLIM )
          MAKSUM ( TERPELIHARA DARI DOSA )
          KELUARGA DAN KETURUNANNYA DILARANG MENERIM ZAKAT DAN SEDEKAH
          DIANTARA KEDUA BAHUNYA ADA TANDA KENABIAN
          QIMULAILDI WAJIBKAN BAGINYA
          SAAD MATANYA TERPEJAM HATINYA TETAP TERJAGA ( HADITH RIWAYAT BUKHARI )
          JANDA RASULULLAH DILARANG MENIKAHI OLEH SESIAPA
          ALLAH MENGIZINKAN MENIKAHI WANITA MELEBIHI 4 ORANG
          PEMIMPIN BANI ADAM
          PENUTUP PARA NABI DAN ALLAH MENGUTUSKAN KEPADA SELURUH UMAT MANUSIA ( HADITH RIWAYAT MUSLIM )

10 AMANAT TERAKHIR RASULULLAH
( KHUTBAH TERAKHIR RASULULLAH )

          MENJAGA JIWA DAN HARTA SETIAP ORANG MUSLIM SEBAGAI AMANAH SUCI
          JANGAN KAMU SAKITI SESIAPA PUN AGAR ORANG LAIN TIDAK MENYAKITI KAMU
          MENGINGATI HARI KEMATIAN DAN HARI PEMBALASAN
          RIBA’ ADALAH DI HARAMKAN DI SISI ISLAM
          BERWASPADA TERHADAP GODAAN SYAITAN DEMI KESELAMATAN AGAMA ISLAM WALAUPUN DALAM HAL-HAL YANG KECIL
          MENJAGA KEHARMONIAN SUAMI ISTERI
          MENGHARAMKAN ZINA
          SEMPURNAKAN LIMA(5) RUKUN ISLAM
          MENGEKALKAN IKATAN SILATURAHIM SESAMA ISLAM(SEMUA UMAT ISLAM ADALAH BERSAUDARA)
          BERPEGANG TEGUH KEPADA AI-QURAN DAN SUNNAHAdab-Adab Harian
( Sunnah Rasullullah )

ADAB ADAB SEBELUM TIDUR

1.Bersihkan diri sebelum tidur
2.Alas tempat tidur dengan cadar
3.Ambil Wuduk
4.Kibas tempat tidur 3x
5.Kepala mengadap kiblat
6.Laksanakan solat taubat
7.Baca 4 Qul
8.Baca ayat Qursi
9.Baca Alhamdulillah 33x
10.Baca Subhanallah 33x
11.Baca Allahuakbar 33x
12.Baca Bismillah 21x
13.Selawat 10x
14.Maafkan semua insan
15.Doa-Allah Humma Bismika Amutu Wa ahya
16.Mulakan tidur mengereng ke kanan
17.Jika mimpi buruk . istiqfar 3x dan balikkan bantal
18.Jika mimpi yang baik, buat sujud syukur dan solat hajat
19.Bangun solat tahajud dan diakhiri dengan solat witir
20.Baca Quran perlahan –perlahan
21.Doakan bacaan kita untuk ibu dan ayah
22.Baca doa bangun tidur – Alham Dullillah Hillazi Ahyana Badama Amatana Wailai Hinnusyur.

  ADAB-ADAB MASUK TANDAS

1.  Doa sebelum masuk –Allah Humma Inni       “AuuzubikaMinal Khubsi   Wal Khobais
2.  Tutup kepala
3.  Pakai selipar
4.  Jangan terlalu di dalam tandas
5.  Jangan bercakap-cakap di dalam tandas
6.  Jangan membawa kalimah hadis atau Quran
7.  Jangan mandi telanjang
8.  Jangan makan dan minum
9.  Jangan menyanyi dalam tandas
10.Jangan berkahak dalam tandas
11.Jangan kencing berdiri
12.Jangan melihat najis
13.Jangan melihat kemaluan
14.Jangan meludah pada najis
15.Jangan mengadap kiblat
16.Jangan membawa kalimah Allah atau Muhammad
17.Selepas kencing hendaklah berdehim
18.Masuk ke tandas dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan
19.Jangan baca Quran dalam tandas
20.Selepas keluar baca doa – Alham dulillah Hil Lazi Azhaba Anil Aza Wa Aafani


ADAB MAKAN

1.  Makan ketika lapar , berhenti sebelum kenyang
2.  Makan jangan gelojor
3.  Doa makan – Allah Humma Barik Lana Fiima Rozaktana Wakina Azabannar
4.  Sebaik-baiknya makan dalam dulang
5.  Hamparkan saperah , di bawah dulang
6.  Sebaik – baik nya makan berjamaah
7.  Lebihkan kawan
8.  Makan makanan yang sebelah tepi dahulu
9.  Jangan makan berdiri atau berjalan
10.Jangan berhenti sebelum orang yang lebih tua berhenti
11.Jangan menghembuskan nafas ketika minu
12.Minum seteguk-seteguk
13.Sebaik-baiknya minum selepas selesai makan
14.Mulakan makan dengan mencicah garam
15.Sebaik –baiknya suapan pertama ,guna tiga jari
16.Jangan makan 3 jenis makanan dalam satu suapan
17.Jangan makan makanan yang berlendir
18.Di haruskan makan buah-buahan , berdiri
19.Jilat jari selepas selesai makan
20.Jangan cerita hal-hal dunia ketika makan
21.Cerita perkara-perkara agama ketika makan
22.Jangan berdiam diri ketika makan , itu adalah sifat kaum yahudi
23.Doa dalam hati – Allah Humma Lakam Hamdu Walakassyukru
24.Doa selepas makan – Alham Dullillah Hilazi At Aamana Wasakona Waja Allana Minal Muslimin.

ADAB BELAJAR

1.  Hadapkan diri ke kiblat
2.  Doakan Guru-guru
3.  Doakan Ibu bapa
4.  Belajar dengan selesa
5.  Jangan meniarap ketika belajar
6.  Jangan berbaring ketika belajar
7.  Jangan belajar di tempat yang tidak terang
8.  Berikan tumpuan
9.  Buat nota ( dobet) ringkas
10.Buat mind mapping
11.Belajar berkumpulan
12.Hormati guru
13.Hormati rakan seperguruan
14.Bantu orang yang lemah dalam pelajaran
15.Banyakkan bertanya dalam kelas
16.Dapatkan restu ibu dan ayah
17.Buat banyak latihan
18.Bangun malam ,solat tahajud
19.Cuba jawab soalan-soalan tahun lepas
20.Dapatkan bantuan kawan yang pandai
21. Dapatkan bantuan guru
22. Puasa sunat isnin dan khamis bagi yang lemah otak
23. Baca surah Ai Waqiah setiap hari
24. Jangan benci atau berdendam dengan guru
25. Amalkan sunnah dan adab-adab harian
26. Makan makanan membantu otak seperti , kismis,spirulina,kurma Ajwa,susu segar, habatus saodah, dan sebagainya,